::: สินค้า ::: // Product //      
 
   
   

CODE : ST-A14
NAME : Dido Size 4x8 นิ้ว ปลายซิลิโคน กลางเม็ดมุก สั่นและควง มีเดือยเขี่ยได้ด้วย
PACK :
1 box / 1 pc.
PRICE : กล่องละ 2,450 บาท
PROMOTION : -----


 

DETAIL : Dido ขนาด 4x8 นิ้ว ปลายสั่น มุกหมุนควงได้ พิเศษมีเดือยสามารถควงเพื่อ
เขี่ยจุดเสียวของผู้หญิงได้ ตัวนี้ได้อารมณ์ มาก