ติดต่อเรา.....ได้ที่นี่........      

     ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าหาเราได้ ในเวลาทำการ มั่นใจจริงใจ รักษาความลับลูกค้า
เป็นเลิศ เวลาสั่งซื้ออาจไม่จำเป็นต้องบอกชื่อ-สกุลเต็ม เพียงแต่บอกชื่อเต็มอย่างเดียว นามสกุล ไม่ต้องก็ได้ เพียงแต่ว่าขอให้มีคน รู้จักชื่อท่านเพราะบางครั้งอาจมีผู้อื่นรับของแทนท่าน
เพื่อที่ไม่ให้เขาปฏิเสธการรับสินค้าจากทางไปรษณีย์
::: ท่านสามารถติดต่อเราได้ดังนี้ :::
 
      ok18upshop@hotmail.com  
         
ok18up
 
099-0562632